top of page
Türkische Soziologin im Exil_ Warum Nil Mutluer in Berlin Zuflucht sucht.jpeg

Nil Mutluer (Dr, Comparative Gender Studies, Central European University) sosyal bilimci, zaman zaman gazeteci, TV programcısı ve sivil toplum ve sanat projeleri danışmanı. Cinsiyet, cinsellik, etnisite, inanç sistemleri, göç, hafıza, milliyetçilik ve gündelik hayat üzerine düşünüyor ve yazıyor, hak ve özgürlükler savunuculuğu yapıyor. Sivil toplum, akademi, medya ve sanatın kesişimsel alanlarında üretiyor. Halen Leipzig Üniversitesi Din Çalışmaları Enstitüsü'nde 2000’lerde aile ve gençlik politikalarının din-sekülerlik bağlamında toplumdaki etkileri üzerine bir projenin Kıdemli Araştırmacısı. Berlin ve İstanbul arasındaki ulusötesi alanda yaşıyor. Aradalığı varoluş hali ve evi olarak adlandırıyor.

#lastly
on media
#son

Direniş Kütüphanesi
Yolları Çatallanan Tarih
Gorki Kiosk'ta 

Panel Tartışmaları
Studio DR'de

Küratörler: Nil Mutluer ve Murat Özbank 

Gezi, On Yıl Sonra kapsamında
 

IMG_8136 (1).jpg
#son

Türkiye'de cinsiyet ve cinsellik politikalarının 100 yılı:
Sessizden dayatılmış cinselleştirilmeye

Feminist ve LGBTİ+ hareketlerin birikimi ile toplumsal tabanın gündelik güç ilişkileriyle şekillenen eylem ve söylemleri buluşturulsa Türkiye’de cinsiyet mücadelesinin toplumsal tabanı genişleyebilir.

#cinsiyet

#cinsellik

#erkeklik

başka düşünce intro
Videoyu Oynat
öte beri intro
Videoyu Oynat

Transnational othering - Global Diversities: Media, Extremism, Free Expression

Elisabeth Eide, Kristin Skare Orgeret &

Nil Mutluer (eds.)

Bu derleme, aşırıcılık ve terörizmin yükselişi, çeşitlilik ve azınlık haklarının yanı sıra nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan sekiz farklı ülkede ifade özgürlüğünün durumu gibi karmaşık ve birbiriyle bağlantılı konuları ele almaktadır. Aşırıcılar sosyal medya aracılığıyla terörist devşirmekte ve ifade özgürlüklerini kullanarak azınlıkları ve özgürlük seven insanları hedef almaktadır.

bottom of page