top of page

1974’te Ankara’da doğdu. Sosyal bilimci, çoğulculuk / çeşitlilik (cinsiyet, etnisite, din / inanç), milliyetçilik, göç, bellek, yurttaşlık alanlarındaki araştırma ve çalışmalarını akademi, medya ve sivil toplum alanlarında paylaşıyor ve çeşitli sanat projelerine danışmanlık yapıyor.

 

Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler, yüksek lisans derecesini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültürel İncelemeler bölümlerinden aldı. Doktorasını Budapeşte’deki Central European University, Toplumsal Cinsiyet Bölümü’nde İstanbul Tarlabaşı’ndaki Zorunlu Göçmen Kürt Erkeklerin Gündelik Hayatlarını konu alan teziyle tamamladı. İstanbul Bilgi, Kadir Has ve Fatih Üniversitelerin’in yanı sıra Getronagan Ermeni lisesinde Sosyoloji, Sosyal Bilimler ve Kültürel İncelemeler alanlarında dersler verdi. Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı olduğu sırada imza attığı ‘Bu suça ortak olmayacağız!’ metni sonrasında üniversite yönetimi tarafından 2016 Şubat ayında üniversite ile ilişiği kesildi. Aynı yıl davet edildiği Humboldt Üniversitesi, Çoğulculuk ve Toplumsal Çatışma Bölümü’nde 5 yıl misafir araştırmacı oldu, dersler verdi.

 

Halen çalışmalarına Leipzig Üniversitesi, Din Çalışmaları Enstitüsü’nde Kıdemli Araştırmacı ve Berlin’deki Transregionale Forum’un EUME Programı’nda araştırmacı olarak devam ediyor. Son 20 yılda Kürtler, zorunluk göç, cinsiyet ve yurttaşlık çalışmalarının yanı sıra Alevilerin siyasi ve sosyal şekillenmesi, Diyanet’in Sosyal ve Politik Yapısı, Kemalist Feministler, Türkiye değişen cinsiyet ve cinsellik politikaları, Almanya’da yeni göçmenler ve Türkiye-Almanya ulusaşırı alanında Müslüman Türkiyeli kurumların değişen sosyal-politik yapısı üzerine araştırmalar yaptı. Çeşitli akademik ve popüler dergilerde ve gazetelerde makaleler yayınladı, kitap ve derlemeler hazırladı.

 

2012-2013 yıllarında IMC TV’de sosyolojik ve politik analiz programı ÖteBeri’yi Emine Uçak’la hazırlayıp sundu. İkili halen Daktilo 1984’te ÖteBeri Yeniden Programına ara ara devam ediyor. Ayrıca, Mutluer, 2021-2022 yılında, 52 hafta boyunca Artı TV’de Türkiye’deki kutuplaşmayı tartıştığı Başka Düşünce programını hazırlayıp sundu. Amargi, (Helsinki) Yurttaşlar Derneği, Deniz Yıldızı, SODA, KA.DER ve Yeşil Düşünce Derneği faaliyet gösterdiği sivil toplum kuruluşları arasındadır.

bottom of page